مصلی نماز جمعه

ساختمان مسجد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مصلی نماز جمعه

ساختمان مسجد

0 از 0 نظر

  • مرودشت،بیست متری موسوی،خ. امام خمینی،بلوار حضرت رسول