مطبوعاتی خیام

فروشگاه روزنامه/مجله

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مطبوعاتی خیام

فروشگاه روزنامه/مجله

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
 • ارومیه،بازار باش،بلوار باکری،میدان خیام