معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران

دفتر دولتی

باز است

معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران

معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۷:۳۰ صبح – ۴:۳۰ عصر
  2. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۴:۳۰ عصر
  3. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۴:۳۰ عصر
  4. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۴:۳۰ عصر
  5. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۴:۳۰ عصر
  6. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۴:۳۰ عصر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،سهروردی،خ. مطهری