معدن سپید گچ

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

معدن سپید گچ

0 از 0 نظر

  • شهرستان ساوه،آزادراه ساوه