مقبره الشعرا

جاذبه‌های توریستی

باز است

مقبره الشعرا

مقبره الشعرا

جاذبه‌های توریستی

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • تبریز،ششگلان،خ. ثقه الاسلام،خ. عارف