مقبره جناب محمدخان دیزه ای معروف به حمال

مقبره

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مقبره جناب محمدخان دیزه ای معروف به حمال

مقبره

0 از 0 نظر

  • تبریز،شتربان،میدان امام حسین،خ. گرگری