ملی شعبه شیخ صفی

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ملی شعبه شیخ صفی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
 • اردبیل،گازران،خ. مروج اردبیلی،خ. گازران