موبایل اصلانی

فروشگاه تلفن همراه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

موبایل اصلانی

فروشگاه تلفن همراه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه:۱۰صبح–۱۰:۳۰شب
  2. جمعه:کل روز بسته است
  3. شنبه:۱۰صبح–۱۰:۳۰شب
  4. یکشنبه:۱۰صبح–۱۰:۳۰شب
  5. دوشنبه:۱۰صبح–۱۰:۳۰شب
  6. سه‌شنبه:۱۰صبح–۱۰:۳۰شب
  7. چهارشنبه:۱۰صبح–۱۰:۳۰شب
 • تبریز،ولی عصر،خ. شهریار،خ. رازی