موزه هنرهای تزئینی رکیب خانه

موزه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

موزه هنرهای تزئینی رکیب خانه

موزه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  4. جمعه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  5. شنبه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  6. یکشنبه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  7. دوشنبه۹ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
 • شهر اصفهان محله نقش جهان خیابان استانداری موزه هنرهای معاصر

مکان‌های مرتبط