موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

محوطه دانشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۸ شب
  2. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۸ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷:۳۰ صبح – ۸ شب
  5. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۸ شب
  6. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۸ شب
  7. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۸ شب
 • شیراز،والفجر،میدان مطالعه،بلوار فجر غربی