موسسه خیریه معلولان ذهنی حرکتی ریحانه و نمونه

فروشگاه خیریه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

موسسه خیریه معلولان ذهنی حرکتی ریحانه و نمونه

فروشگاه خیریه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • شهرستان اسلام شهر،خ. یاس