میدان میوه و تره‌ بار صادقیه

سبزی فروشی/میوه فروشی

باز است

میدان میوه و تره‌ بار صادقیه

میدان میوه و تره‌ بار صادقیه

سبزی فروشی/میوه فروشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۳ عصر – ۸ شب
  2. یکشنبه۳ عصر – ۸ شب
  3. دوشنبه۳ عصر – ۸ شب
  4. سه‌شنبه۳ عصر – ۸ شب
  5. چهارشنبه۳ عصر – ۸ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر
  7. جمعه۸ صبح – ۱ ظهر
 • شهر تهران محله صادقیه خیابان خسرو شمالی شهروند صادقیه

مکان‌های مرتبط