میدان میوه و تره بار شهید غیبی

سبزی فروشی/میوه فروشی

بسته است

میدان میوه و تره بار شهید غیبی

میدان میوه و تره بار شهید غیبی

سبزی فروشی/میوه فروشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۷ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۷ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۷ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۷ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
 • تهران،حمزه آباد،میدان غیبی،خ. خرمدره

مکان‌های مرتبط