میدان میوه و تره بار غدیر

سبزی فروشی/میوه فروشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

میدان میوه و تره بار غدیر

سبزی فروشی/میوه فروشی

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. جمعه۵ عصر – ۱۱ شب
  2. شنبه۵ عصر – ۱۱ شب
  3. یکشنبهکل روز بسته است
  4. دوشنبه۵ عصر – ۱۱ شب
  5. سه‌شنبه۵ عصر – ۱۱ شب
  6. چهارشنبه۵ عصر – ۱۱ شب
  7. پنج‌شنبه۵ عصر – ۱۱ شب
 • اهواز،شهرک صنعتی،کنارگذر مدرس

مکان‌های مرتبط