میدان گنجعلیخان

جاذبه‌های توریستی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

میدان گنجعلیخان

جاذبه‌های توریستی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۹ شب
  2. جمعه۷ صبح – ۹ شب
  3. شنبه۷ صبح – ۹ شب
  4. یکشنبه۷ صبح – ۹ شب
  5. دوشنبه۷ صبح – ۹ شب
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۹ شب
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۹ شب
 • شهر کرمان محله بازار خیابان تجلی