میر قوام الدین

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

میر قوام الدین

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان رشتخوار،جاده تربت حیدریه