نارین قلعه میبد

قلعه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

نارین قلعه میبد

قلعه

4.5 از 2 نظر

 • بسته است

  1. جمعه۸ صبح – ۵ عصر
  2. شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
 • میبد،رشیدالدین،میدان شهرداری،خ. امام خمینی