نمازخانه اهل سنت حضرت علی رض

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

نمازخانه اهل سنت حضرت علی رض

ساختمان

0 از 0 نظر

  • بیرجند،امامت،بلوار غدیر،خ. مالک اشتر