نمایندگی فلورپن ارومیه مدیرت صمد عظیمی

کاربری

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

نمایندگی فلورپن ارومیه مدیرت صمد عظیمی

کاربری

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
 • ارومیه،حافظ،بلوار ولی عصر،بلوار مدنی