نیروگاه بادی کهک

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

نیروگاه بادی کهک

0 از 0 نظر

  • شهرستان تاکستان،آزادراه قزوین