هنرستان تلاش

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

هنرستان تلاش

مدرسه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  7. جمعهکل روز بسته است
 • زنجان،امجدیه،خ. نامجو

مکان‌های مرتبط