هنرستان فنی دکتر چمران

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

هنرستان فنی دکتر چمران

مدرسه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۶:۴۵ صبح – ۳ عصر
  2. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۶:۴۵ صبح – ۳ عصر
  5. یکشنبه۶:۴۵ صبح – ۳ عصر
  6. دوشنبه۶:۴۵ صبح – ۳ عصر
  7. سه‌شنبه۶:۴۵ صبح – ۳ عصر
 • تبریز،چرنداب،خ. امام خمینی،خ. طالقانی

مکان‌های مرتبط