هنرستان فنی شهدا

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

هنرستان فنی شهدا

مدرسه

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • امیریه،تعاون،بلوار کلهر،خ. تامین اجتماعی

مکان‌های مرتبط