هنرستان فیضیه

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

هنرستان فیضیه

مدرسه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  4. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  5. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  6. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  7. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
 • تهران،نیاوران،خ. دکتر شریعتی،خ. نیاوران،خ. فیضیه

مکان‌های مرتبط