ورزشگاه بعثت

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ورزشگاه بعثت

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۹ شب
  2. دوشنبه۸ صبح – ۹ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۹ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۹ شب
  5. پنج‌شنبه۸ صبح – ۹ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۹ شب
 • بندر ماهشهر،دانشگاه،خ. دانشگاه،خ. آبادان