ورزشگاه سرداران شهید

زمین ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ورزشگاه سرداران شهید

زمین ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  3. جمعه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  4. شنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
 • تهران،گلها،خ. گلزار یکم شرقی،خ. دانشگاه،خ. نارون