مرکز خرید والمان

مرکز خرید

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز خرید والمان

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعه۸ صبح – ۶ شب
  2. شنبهکل روز بسته است
  3. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. دوشنبهکل روز بسته است
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. چهارشنبهکل روز بسته است
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • تبریز،اهراب،خ. امام خمینی،خ. شریعتی جنوبی

مکان‌های مرتبط