وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

دفتر دولتی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • تهران،دبستان،خ. دکتر شریعتی