وزارت امور خارجه ساختمان شماره ۳

اداره

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

وزارت امور خارجه ساختمان شماره ۳

اداره

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۳ بامداد
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۳ بامداد
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۳ بامداد
  6. یکشنبه۸ صبح – ۳ بامداد
  7. دوشنبه۸ صبح – ۳ بامداد
 • تهران،فردوسی،خ. ملل متحد،خ. غلامحسین یارجانی