وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دفتر دولتی

باز است

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دفتر دولتی

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  2. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
 • تهران،بهارستان،خ. بهارستان،خ. کمال الملک،خ. دانشسرا دوم