بیمارستان ولیعصر

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان ولیعصر

بیمارستان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • بیرجند،شهرک گلها،بلوار غفاری،بلوار رازی

مکان‌های مرتبط