پاتوق کتاب ارومیه

کتاب‌فروشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاتوق کتاب ارومیه

کتاب‌فروشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۹ صبح – ۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  6. یکشنبه۹ صبح – ۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  7. دوشنبه۹ صبح – ۲ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
 • ارومیه،بهشتی،بلوار همافر،بلوار مدرس