پارک الغدیر فاز ۴ پردیس تهران

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پارک الغدیر فاز ۴ پردیس تهران

پارک

3 از 2 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • پردیس،خ. بهشت هفتم،خ. بهشت نه شرقی

مکان‌های مرتبط