پارک قوم تپه

پارک

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پارک قوم تپه

پارک

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  2. چهارشنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  3. پنج‌شنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  6. یکشنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  7. دوشنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
 • تبریز،شریف زاده،بلوار ستارخان،خ. قره باغی