پاساژفردوسی

پاساژفردوسی

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاساژفردوسی

مرکز خرید

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۹ صبح – ۷ شب
  3. یکشنبه۹ صبح – ۷ شب
  4. دوشنبه۹ صبح – ۷ شب
  5. سه‌شنبه۹ صبح – ۷ شب
  6. چهارشنبه۹ صبح – ۷ شب
  7. پنج‌شنبه۹ صبح – ۷ شب
 • کرمانشاه،گلها،بلوار نماز،بلوار گلها

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...