پاساژ امیرکبیر

مرکز خرید

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاساژ امیرکبیر

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۴:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۴:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۴:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  4. جمعه۱۰ صبح – ۱ ظهر
  5. شنبه۴:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  6. یکشنبه۴:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  7. دوشنبه۴:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
 • اراک،الکه،خ. امام خمینی،خ. دستگردی

مکان‌های مرتبط