پاساژ شیخ صفی

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاساژ شیخ صفی

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۱۰ صبح – ۹:۳۰ شب
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۱۰ صبح – ۹:۳۰ شب
  4. یکشنبه۱۰ صبح – ۹:۳۰ شب
  5. دوشنبه۱۰ صبح – ۹:۳۰ شب
  6. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۹:۳۰ شب
  7. چهارشنبه۱۰ صبح – ۹:۳۰ شب
 • تبریز،مقصودیه،خ. امام خمینی،خ. تربیت

مکان‌های مرتبط