پاساژ چهل ستون

مرکز خرید

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاساژ چهل ستون

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • ساری،طبرسی،خ. جمهوری،خ. نعل بندان

مکان‌های مرتبط