پاساژ کامپیوتر گوهر

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاساژ کامپیوتر گوهر

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  2. دوشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  3. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  4. چهارشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  5. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
 • رشت،بازار،بلوار مطهری،خ. حاجی آباد

مکان‌های مرتبط