پاساژ گلستان

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پاساژ گلستان

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۹ صبح – ۹ شب
  2. پنج‌شنبه۹ صبح – ۹ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۹ صبح – ۹ شب
  5. یکشنبه۹ صبح – ۹ شب
  6. دوشنبه۹ صبح – ۹ شب
  7. سه‌شنبه۹ صبح – ۹ شب
 • تبریز،مقصودیه،خ. امام خمینی

مکان‌های مرتبط