پایگاه هوایی ششم شکاری شهید یاسینی

فرودگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پایگاه هوایی ششم شکاری شهید یاسینی

فرودگاه

0 از 0 نظر

  • شهر بوشهر محله منطقه نظامی خیابان فنس