پردیس دانشگاهی بنت الهدی صدر تربیت معلم خواهران

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پردیس دانشگاهی بنت الهدی صدر تربیت معلم خواهران

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • سنندج،فیض آباد،خ. طالقانی،خ. تختی