پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بم

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بم

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • بم،جمهوری اسلامی،کنارگذر خلیج فارس

مکان‌های مرتبط