پردیس سینمایی و تجاری راگا تهران

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پردیس سینمایی و تجاری راگا تهران

ساختمان

5 از 2 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. جمعه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • تهران،علائین،خ. کریمی شیرازی،خ. زارع

مکان‌های مرتبط