پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شاهرود

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شاهرود

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • شاهرود،بلوار دانشگاه

مکان‌های مرتبط