پست برق قیطریه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پست برق قیطریه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز بسته است
  5. یکشنبهکل روز بسته است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،قیطریه،خ. دکتر شریعتی،بلوار صبا