پست منازل سازمانی لشکر

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پست منازل سازمانی لشکر

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • سنندج،آراندان،بلوار مرزبان،خ. ارتش

مکان‌های مرتبط