كلينيك تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع)

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

كلينيك تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع)

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  7. یکشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
 • اراک،کوی کارمندان،بلوار خرم،بلوار شیرودی

مکان‌های مرتبط