پلی کلینیک شهرداری

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پلی کلینیک شهرداری

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • تهران،اباذر،ب. اشرفی اصفهانی،خ. شالی

مکان‌های مرتبط