پلی کلینیک شهید رجایی

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پلی کلینیک شهید رجایی

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • اهواز،کوی سازمانی شهید سرلشگرمنفرد،خ. رستگاری

مکان‌های مرتبط